Projekt TRoNE

 
Projekt Rola i znaczenie wpływów egipskich na rozwój społeczno-polityczny Południowego Lewantu w okresie Wczesnego Brązu I, czyli Trade Routes of the Near East (TRoNE) to próba określenia - w oparciu o interpretację materiału archeologicznego - charakteru, dynamiki oraz sposobu i głębokości oddziaływania społecznego wpływu Egiptu na południowy Lewant w okresie Wczesnego Brązu I. Określenie tych zjawisk będzie kluczowe dla zrozumienia procesów, które doprowadziły do powstania z jednej strony zunifikowanego królestwa egipskiego, a z drugiej do zawiązania się pierwszych organizmów państwowych na terenie Lewantu.
 
Jednym z elemetów realizacji projektu jest przeprowadzenie trzech sezonów badań wykopaliskowych na stanowisku Tel Erani w Izraelu.
 
Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.