Ekipa UJ

Pracownicy

prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

W projekcie pełni rolę specjalisty od materiału krzemieniarskiego.

Ukończył studia z zakresu archeologii w Uniwersytecie Jagiellońskim w 1979 roku uzyskując tytuł magistra. Na podstawie rozprawy "Neolit i początek epoki brązu w Karpatach Polskich" uzyskał w 1985 roku tytuł doktora nauk humanistycznych. Habilitował się w 1996 roku (IAE PAN). Prezydent R.P. nadał mu tytuł profesora dn. 11. 04. 2003. Od 1981 do 2004 zatrudniony w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, w latach 2004-2005 w Uniwersytecie Gdańskim. Od grudnia 2005 roku profesor nadzwyczajny z tytułem w Instytucie Archeologii UJ. Ponadto prowadził wykłady monograficzne "Das Neolithikum in Polen. Taksonomie - Kulturentwicklung - Siedlungsfragen" w semestrze letnim 1990/1991 (Institut für Ur- und Frühgeschichte Univ. Erlangen-Nürnberg oraz w semestrze zimowym 1999/2000 "Zum Problem der Neolithisierung der Zentraleuropäischen Mittelgebirge" (Institut für Ur- und Frühgeschichte und Archäologie des Mittelalters, Universität Tübingen). W semestrze zimowym 2010/2011 zatrudniony na stanowisku profesora w Uniwersytecie w Kolonii (pełnosemestralne wykłady na następujące tematy: "Paläolithikum Europa", "Höhlen und Freilandstationen des Paläolithikums in Polen im Vergleich zu Tschechien, der Slowakei und der westl. Ukraine", "Die Rolle der europäischen Gebirgsökumene während der Jungsteinzeit" oraz ćwiczenia na temat "Bestimmungsübung zu den älteren Steinzeiten").
Serie wykładów dla studentów w uniwersytetach m. in. we Frankfurcie n. M., Stuttgarcie, Lund, Wiedniu i Opavie.

dr Joanna Dębowska-Ludwin

W projekcie pełni rolę współkierownika wykopalisk na Tel Erani.

Specjalizuje się w tematyce związanej z egipskim obrządkiem pogrzebowym w okresie pre- i wczesnodynastycznym. Wieloletni członek Polskiej Ekspedycji Archeologicznej do Wschodniej Delty Nilu, w ramach której nadzoruje prace na cmentarzysku w Tell el-Farcha. Autorka kilkudziesięciu publikacji.
Zainteresowania badawcze koncentruje wokół kwestii związanych z wczesnym egipskim obrządkiem pogrzebowym, rozwojem egipskiej architektury ceglanej i wczesnymi kontaktami egipsko-lewantyńskimi, a także dydaktyką archeologii.
Studia w Instytucie Archeologii UJ zakończone obroną pracy magisterskiej "Ceramika kultury dolnoegipskiej", stopień doktora uzyskany w 2006r. na podstawie pracy "Obrządek pogrzebowy w Dolnym Egipcie w okresie pre- i wczesnodynastycznym". Udział w licznych ekspedycjach badawczych zarówno w Polsce jak i w Egipcie, Sudanie, Francji czy na Ukrainie. Uczestnik badań IFAO na stanowisku Kom el-Khilgan w Egipcie. 

mgr Marcin Czarnowicz

W projekcie pełni rolę specjalisty od kontaktów egipsko-lewantyńskich oraz kierownika wykopu.

Pracownik techniczny w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu. W latach 2001-2006 studiował archeologię na UJ. Od roku 2007 jest doktorantem na Wydziale Historycznym UJ.

W swojej pracy skupia się nad prehistorią terenów wschodniego wybrzeża Morza Śródziemnego ze szczególnym uwzględnieniem okresów pre- i wczesnodynastycznych w Egipcie oraz Chalkolitu i Wczesnego Brązu w Palestynie. Skupia się na badaniu wzajemnych relacji kulturowych pomiędzy mieszkańcami Delty Nilu a społecznością Południowego Lewantu, wymiany handlowej prowadzonej pomiędzy oboma rejonami jak i wzajemnych oddziaływań dostrzegalnych w zmianach kultury materialnej (pojawianie się form hybrydowych w ceramice, transfer technologii etc.).

Brał udział w pracach wielu misji wykopaliskowych zarówno w Polsce jak i zagranicą, w tym na stanowiskach Koshary na Ukrainie, Tell el-Umeiri w Jordanii, Tel Qashish w Izraelu. Od 2005 roku uczestniczy też w pracach na stanowisku Tell el-Farkha.

mgr Agnieszka Ochał-Czarnowicz

W projekcie pełni rolę specjalisty od okresu bizantyjskiego oraz kierownika wykopu.

Archeolog, pracownik naukowy Zakładu Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu UJ oraz Zakładu Archeologii Klasycznej UJ.

mgr Karolina Rosińska-Balik

W projekcie pełni rolę architekta, specjalisty od wczesnej architektury ceglanej i kierownika wykopu.

 

Jest doktorantką w Zakładzie Archeologii Egiptu i Bliskiego Wschodu IA UJ. Ukończyła archeologię na UJ oraz architekturę i urbanistykę na Politechnice Krakowskiej. W swojej pracy badawczej łączy wiedzę z zakresu obu ukończonych kierunków studiów; zajmuje się wirtualną rekonstrukcją obiektów architektonicznych. Uczestniczy w pracach archeologicznych na terenie Polski, Egiptu, Cypru, Ukrainy oraz Izraela.

Studenci UJ

Sezon 2013

 1. Sabina Borek (rok II)

 2. Marcin Gamrat (rok II)

 3. Michał Kłosowski (rok II)

 4. Natalia Skórnicka (rok II)

 5. Joanna Jędrysik (rok III)

 6. Weronika Winiarska (rok III)

 7. Wojciech Kawka (rok I SUM)

 8. Ada Lewkowicz (rok I SUM)

 9. Jakub Skłucki (rok I SUM)

 10. Adam Starachowski (rok I SUM)

 

Sezon 2015

 1. Paweł Valde- Nowak
 2. Marcin Czarnowicz
 3. Agnieszka Ochał Czarnowicz
 4. Teresa Tomek 
 5. Piotr Wojtal 
 6. Krzysztof Wertz
 7. Jacek Karmowski
 8. Natalia Małecka- Drozd
 9. Ada Lewkowicz
 10. Daria Białobrzecka
 11. Jakub Skłucki
 12. Katarzyna Czerw
 13. Karolina Hruby
 14. Nicole Misztak
 15. Karolina Zagrabińska
 16. Marcin Gamrat 
 17. Konrad Grzyb