Badania

 
  • Pierwsze naukowe badania terenowe na stanowisku Tel Erani były prowadzone pod kierownictwem S. Yeivina w latach 50. XX w. z ramienia Izraelskiego Departamentu Starożytności i Muzeów.
  • Następnie kilka sezonów wykopaliskowych w latach 80. XX w. przeprowadzili A. Kempiński i I. Gilead, reprezentujący Universytet Ben Guriona.
  • Wreszcie E. Braun i E.C.M. van den Brink z Izraelskiej Służby Starożytności badali stanowisko na początku lat 90. XX w.
  • Kolejne prace to krótkie rozpoznanie terenowe wykonane przez polską ekipę pod koniec 2012 r. i wreszcie zaplanowany na trzy lata duży projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i izraelskiego Uniwersytetu Ben Guriona w Beer Szewie, rozpoczynający się wykopaliskami w sierpniu 2013 r.
Podczas wielu lat aktywności archeologicznej na stanowisku Tel Erani założono wykopy w kilku lokalizacjach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu łacińskiego, które pozwoliły na ustalenie stratygrafii stanowiska oraz odkrycie fragmentu masywnych murów ceglanych, skonstruowanych zgodnie z zasadami rządzącymi budownictwem egipskim. Na uwagę zasługuje także interesujący zestaw zabytków ruchomych, reprezentowany przez  ceramikę o cechach lewantyńskich, egipskich oraz tzw. hybrydowych, czyli łączących elementy obu powyższych stylów.