Aktualności

Nowa publikacja

Z przyjemnością informujemy, że ukazała się właśnie nowa monogarafia, której powstanie jest związane z naszym projektem.

Książka: Copper and Trade in the South-Eastern Mediterranean. Trade routes of the Near East in Antiquity pod redakcją K. Rosińskiej-Balik et al. została opublikowana w serii British Archaeological Reports z numerem 2753.

Zachęcamy do lektury!

Opracowanie materiałów

Po zakończonych pracach wykopaliskowych trwają prace nad analizą materiałów archeologicznych pozyskanych w sezonie 2013. Ważne miejsce pośród nich zajmuje opracowanie ceramiki, które ma miejsce w Izraelu w BGU.

Facebook